5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (modelankara.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 20/03/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-42147 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (modelankara.com) (modelankara.com) according to Decision Nr. 490.05.01.2015.-42147 dated 20/03/2015 of the Presidency of Telecommunication and Communication)


http://www.tib.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *